Pierrot och Pierrette, 1918

Jean Börlin and Ebon Strandin in Pierrot and Pierrette, photo: Atelier Moderne, Copenhagen, 1918. [original: Jean Börlin och Ebon Strandin i Pierrot och Pierrette, foto: Atelier Moderne, Köpenhamn, 1918.] | src Dansmuseet on IG
Jean Börlin and Ebon Strandin in Pierrot and Pierrette, photo: Atelier Moderne, Copenhagen, 1918. [original: Jean Börlin och Ebon Strandin i Pierrot och Pierrette, foto: Atelier Moderne, Köpenhamn, 1918.] | src Dansmuseet on IG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s