Milla Appelgren et al., 1926

Moise Benkow (Sverige, 1892 – 1952) :: Titel saknas, 1926. Signerad på fotografiets framsida, Årtal på fotografiets framsida, “Komposition av fotogr M. Benkow med Milla Appelgren som modell till vänster på bilden” på fotografiets baksida. | Signed on the front of the photograph, Year on the front of the photograph, “Composition by photographer M. Benkow with Milla Appelgren as model on the left of the picture” on the back of the photograph | src Moderna Museet

‘Sorg’ and ‘Sorrow’, 1933

Moise Benkow :: Sorg (up) + Sorrow / Sorg (bottom), 1933. Signed and dated on photograph’s verso. (The text “3. Sorrow” on verso and label from New Orleans exhibition 1936, on second image) | src Modernamuseet

Untitled (female nudes), n.d.

Moise Benkow (Sverige, 1892 – 1952) :: Titel saknas (No Title), u.å. | src Modernamuseet