Nudes by Mitsuhiro Shinoda

Mitsuhiro Shinoda :: Female nude, reclining, view from back, solarization (?), 1930s-1960s
Mitsuhiro Shinoda :: Female nude, reclining, view from back, solarization (?), 1930s-1960s. | src Josef Lebovic Gallery
Mitsuhiro Shinoda :: Female nude in rocky landscape, view from behind, 1930s-1960s. | src Josef Lebovic Gallery
Mitsuhiro Shinoda :: Female nude in rocky landscape, view from behind, 1930s-1960s. | src Josef Lebovic Gallery
Mitsuhiro Shinoda :: Female nude [in nature], 1930s-1960s. | src Josef Lebovic Gallery
Mitsuhiro Shinoda :: Female nude [in nature], 1930s-1960s. | src Josef Lebovic Gallery

Winter landscapes by Shinoda

Shinoda Mitsuhiro · Mitsuhiro Sninoda :: Diverse Images of Japan, 1930s - 1960s | src Josef Lebovic Gallery
Shinoda Mitsuhiro · Mitsuhiro Sninoda :: Diverse Images of Japan, 1930s – 1960s | src Josef Lebovic Gallery
Shinoda Mitsuhiro · Mitsuhiro Sninoda :: Diverse Images of Japan, 1930s - 1960s | src Josef Lebovic Gallery
Shinoda Mitsuhiro · Mitsuhiro Sninoda :: Diverse Images of Japan, 1930s – 1960s | src Josef Lebovic Gallery
Shinoda Mitsuhiro · Mitsuhiro Sninoda :: Diverse Images of Japan, 1930s - 1960s | src Josef Lebovic Gallery
Shinoda Mitsuhiro · Mitsuhiro Sninoda :: Diverse Images of Japan, 1930s – 1960s | src Josef Lebovic Gallery
Shinoda Mitsuhiro · Mitsuhiro Sninoda :: Diverse Images of Japan, 1930s - 1960s | src Josef Lebovic Gallery
Shinoda Mitsuhiro · Mitsuhiro Sninoda :: Diverse Images of Japan, 1930s – 1960s | src Josef Lebovic Gallery
Shinoda Mitsuhiro · Mitsuhiro Sninoda :: Diverse Images of Japan, 1930s - 1960s | src Josef Lebovic Gallery
Shinoda Mitsuhiro · Mitsuhiro Sninoda :: Diverse Images of Japan, 1930s – 1960s | src Josef Lebovic Gallery