Field of flowers by Wlodek

Jan Zdzisław Włodek :: Gladiolus, centaurea i avena (mieczyk, chaber i owies), 1927. Autochrome.
src Archiwum Fundacji im. Zofii i Jana Włodków
Gladiolus, centaurea and avena (gladiola, cornflower and oats), 1927 by Jan Zdzisław Włodek [detail]

Zofia Włodkowa (1920)

Photo of Zofia Włodkowa née Goetz Okocimska sitting in a deckchair in the garden of the Włodeks' villa in Krakow, 1920-06-28. Autochrome
Photo of Zofia Włodkowa née Goetz Okocimska sitting in a deckchair in the garden of the Włodeks’ villa in Krakow, 1920-06-28
Photo of Zofia Włodkowa née Goetz Okocimska sitting in a deckchair in the garden of the Włodeks' villa in Krakow, 1920-06-28. Autochrome
Zofia Włodkowa née Goetz Okocimska sitting in a deckchair in the garden of the Włodeks’ villa in Krakow, 1920-06-28. Autochrome
src Archiwum Fundacji im. Zofii i Jana Włodków
Photo of Zofia Włodkowa née Goetz Okocimska sitting in a deckchair in the garden of the Włodeks' villa in Krakow, 1920-06-28. Autochrome. DETAIL
Detail of the hat of Zofia Włodkowa sitting in a deckchair in the garden, 1920-06-28. (Autochrome)

Jan and Zofia Włodek, 1913

Self-portrait of Jan Zdzisław Włodek with his wife Zofia, July 1913. Autochrome. [detail]
Self-portrait of Jan Zdzisław Włodek with his wife Zofia née Goetz-Okocimska on the Semmering Pass in Lower Austria, 1913-07-25. Autochrome
Autoportret Jana Zdzisława Włodka z żoną Zofią z Goetz-Okocimskich na przełęczy Semmering w Dolnej Austri, 1913-07-25. Autochrome.
src Archiwum Fundacji im. Zofii i Jana Włodków

Saffron crocus by Wlodek

Jan Zdzisław Włodek :: Crocus scepusiensis (Spisz saffron). Chochołowska Valley, Western Tatras, 1925-04-18. Autochrome
Jan Zdzisław Włodek :: Crocus sp. (szafran), 1924-04-01. Autochrome
Jan Zdzisław Włodek :: Crocus scepusiensis (szafrany spiskie). Dolina Chochołowska, Tatry Zachodnie 1925-04-18
Jan Zdzisław Włodek :: Crocus scepusiensis (szafrany spiskie). Dolina Chochołowska, Tatry Zachodnie, 1925. Autochrome
Jan Zdzisław Włodek :: Crocus sp. (saffron), 1924-04-01. Autochrome
Jan Zdzisław Włodek :: Crocus sp. (szafran), 1924-04-01. Autochrome

All images from : Archiwum Fundacji im. Zofii i Jana Włodków

Gentiana by Wlodek · 1920s

Jan Zdzisław Włodek :: Gentiana verna (Spring Gentian). Tatry Zachodnie, 1925-05-10. Autochrome. (detail)
Photograph of blooming Gentiana verna (spring gentian) in natural conditions in the Kominiarski Wierch massif in the Western Tatras by Jan Z. Wlodek
Fotografia kwitnącej Gentiana verna (goryczki wiosennej) w warunkach naturalnych w masywie Kominiarskiego Wierchu w Tatrach Zachodnich.
Jan Zdzisław Włodek :: Gentiana acaulis (stemless gentian), 1924-06-08. Autochrome (detail)
Fotografia w zbliżeniu kwitnącej Gentiana acaulis (goryczki bezłodygowej) w warunkach naturalnych na szczycie Bobrowca (Jamburowego Wierchu) w Tatrach Zachodnich.
Close-up photograph of blooming Gentiana acaulis (stemless gentian) in natural conditions on the top of Bobrowiec (Jamburowy Wierch) in the Western Tatras by Jan Z. Wlodek

All images from : Archiwum Fundacji im. Zofii i Jana Włodków

Yellow roses by Jan Z. Wlodek

Jan Zdzisław Włodek :: Marechal Niel roses in the greenhouse at ul. Pędzichów, Boczna 5, 1925-1926. Autochrome. [full size] | src Fundacja im. Zofii i Jana Włodków
Jan Zdzisław Włodek :: Róże Marechal Niel w cieplarni przy ul. Pędzichów Boczna 5, 1925-1926. Autochrome. | src Fundacja im. Zofii i Jana Włodkó
Jan Zdzisław Włodek :: Marechal Niel roses in the greenhouse at ul. Pędzichów, Boczna 5, 1925-1926. Autochrome. [closer detail] | src Fundacja im. Zofii i Jana Włodków
Jan Zdzisław Włodek :: Róże Marechal Niel w cieplarni przy ul. Pędzichów Boczna 5, 1925-1926. Autochrome. | src Fundacja im. Zofii i Jana Włodków
Jan Zdzisław Włodek :: Róże Marechal Niel w cieplarni przy ul. Pędzichów Boczna 5, 1925-1926. Autochrome. [detail] | src Fundacja im. Zofii i Jana Włodków
Jan Zdzisław Włodek :: Róże Marechal Niel w cieplarni przy ul. Pędzichów Boczna 5, 1925-1926. Autochrome. | src Fundacja im. Zofii i Jana Włodków [detail]
Jan Zdzisław Włodek :: Marechal Niel roses in the greenhouse at ul. Pędzichów, Boczna 5, 1925-1926. Autochrome. [full size] | src Fundacja im. Zofii i Jana Włodków

Child with a pumpkin, 1927

Jan Zdzisław Włodek :: Jan Marian Włodek with a pumpkin at the age of approx. 3 years old, standing in a wicker armchair in the garden of the Włodków villa, Kraków, 1927.
Jan Zdzisław Włodek :: Jan Marian Włodek with a pumpkin at the age of approx. 3 years old, standing in a wicker armchair in the garden of the Włodków villa, Kraków, 1927.
Jan Zdzisław Włodek :: Jan Marian Włodek with a pumpkin at the age of approx. 3 years old, standing in a wicker armchair in the garden of the Włodków villa, Kraków, 1927.
Jan Zdzisław Włodek :: Jan Marian Włodek with a pumpkin at the age of approx. 3 years old, standing in a wicker armchair in the garden of the Włodków villa, Kraków, 1927.
Jan Marian Włodek z dynią / Jan Marian Włodek with a pumpkin, 1927. Detail from an Autochrome by Jan Zdzisław Włodek.
Jan Zdzisław Włodek :: Jan Marian Włodek with a pumpkin at the age of approx. 3 years old, standing in a wicker armchair in the garden of the Włodków villa, Kraków, 1927.
Jan Zdzisław Włodek :: Jan Marian Włodek at the age of approx. 3 years old, standing in a wicker armchair in the garden of the Włodków villa, Kraków, 1927. | src Archive of the Włodek Family

Beech and fir forest, 1926

Jan Zdzisław Włodek :: Eastern Carpathians. Beech and fir forest, near Delatyn, September 29th, 1926. Autochrome Lumière. | Archive of the Włodek Family
Jan Zdzisław Włodek :: Eastern Carpathians. Beech and fir forest, near Delatyn, September 29th, 1926. Autochrome Lumière. | Archive of the Włodek Family
Jan Zdzisław Włodek :: Eastern Carpathians. Beech and fir forest, near Delatyn, September 29th, 1926. Autochrome Lumière.
Jan Zdzisław Włodek :: Karpaty Wschodnie. Las bukowo-jodłowy, Delatyn, 1926-09-29. Autochrom Lumière. | src Archiwum Rodziny Włodków z Dąbrowicy - Archive of the Włodek Family
Jan Zdzisław Włodek :: Karpaty Wschodnie. Las bukowo-jodłowy, Delatyn, 1926-09-29. Autochrom Lumière. | src Archiwum Rodziny Włodków z DąbrowicyArchive of the Włodek Family

Tulips and hyacinths, 1928

Jan Zdzisław Włodek :: Tulips and hyacinths. Greenhouse in Pędzichów, 1928. Autochrome of blooming tulips and hyacinths in the greenhouse of the Włodków villa in Kraków. | src Archiwum Rodziny Włodków z Dąbrowicy
Jan Zdzisław Włodek :: Tulips and hyacinths. Greenhouse in Pędzichów, 1928. Autochrome of blooming tulips and hyacinths in the greenhouse of the Włodków villa in Kraków. | src Archiwum Rodziny Włodków z Dąbrowicy
Jan Zdzisław Włodek :: Tulipany i hiacynty. Cieplarnia na Pędzichowie, 1928. Autochrome of blooming tulips and hyacinths in the greenhouse of the Włodków villa in Kraków. | src Archiwum Rodziny Włodków z Dąbrowicy
Jan Zdzisław Włodek :: Tulips and hyacinths. Greenhouse in Pędzichów, 1928. Autochrome of blooming tulips and hyacinths in the greenhouse of the Włodków villa in Kraków. | src Archiwum Rodziny Włodków z Dąbrowicy
Detail from an Autochrome of blooming tulips and hyacinths (1928) by Jan Zdzisław Włodek
Jan Zdzisław Włodek :: Tulips and hyacinths. Greenhouse in Pędzichów, 1928. Autochrome of blooming tulips and hyacinths in the greenhouse of the Włodków villa in Kraków. | src Archiwum Rodziny Włodków z Dąbrowicy
Jan Zdzisław Włodek :: Tulips and hyacinths. Greenhouse in Pędzichów, 1928. Autochrome of blooming tulips and hyacinths in the greenhouse of the Włodków villa in Kraków. | src Archiwum Rodziny Włodków z Dąbrowicy

Tulips by Włodek, 1928

Jan Zdzisław Włodek :: Tulipany. Cieplarnia na Pędzichowie. Autochrome of blooming tulips in the greenhouse of the Włodków villa at Pędzichów, 1928. | Fundacja im. Zofii i Jana Włodków
Jan Zdzisław Włodek :: Tulipany. Cieplarnia na Pędzichowie. Autochrome of blooming tulips in the greenhouse of the Włodków villa at Pędzichów, 1928. | Fundacja im. Zofii i Jana Włodków
Jan Zdzisław Włodek :: Tulipany. Cieplarnia na Pędzichowie. Autochrome of blooming tulips in the greenhouse of the Włodków villa at Pędzichów, 1928. | Fundacja im. Zofii i Jana Włodków
Jan Zdzisław Włodek :: Tulipany. Cieplarnia na Pędzichowie. Autochrome of blooming tulips in the greenhouse of the Włodków villa at Pędzichów, 1928. | Fundacja im. Zofii i Jana Włodków
Detail from an Autochrome of blooming tulips in the greenhouse of the Włodków villa at Pędzichów, 1928.
Jan Zdzisław Włodek :: Tulipany. Cieplarnia na Pędzichowie. Autochrome of blooming tulips in the greenhouse of the Włodków villa at Pędzichów, 1928. | Fundacja im. Zofii i Jana Włodków
Jan Zdzisław Włodek :: Tulipany. Cieplarnia na Pędzichowie. Autochrome of blooming tulips in the greenhouse of the Włodków villa at Pędzichów, 1928. [full size] | Fundacja im. Zofii i Jana Włodków