Sense títol (Nu femení), n.d.

Otho Lloyd :: Sense títol. Nu, undated. | Untitled nude, undated. | src MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya

Female nude (back), 1940s

Otho Lloyd :: Nu femení, cap a 1944-1950. Gelatinobromur de plata sobre paper baritat. | src MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya

Untitled nude, undated

Otho Lloyd :: Untitled (nude), no date. | Sense títol (nu), no datat. | src MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya

Rest (Back Study), ca. 1946

Otho Lloyd :: Rest (Back Study) | Descans (estudi d’esquena), ca. 1946. | src MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya