Two Sisters in Terpsichore

Jan de Meyere :: Två Systrar i Terpsichores Tjänst. Rachel och Maria Björnström-Ottelin. Scenen, 1927. | src Projekt Runeberg
Jan de Meyere :: Två Systrar i Terpsichores Tjänst. Rachel och Maria Björnström-Ottelin. Scenen, 1927. | src Projekt Runeberg
Jan de Meyere :: Två Systrar i Terpsichores Tjänst. Rachel och Maria Björnström-Ottelin. Scenen, 1927. Full page scan. | src Projekt Runeberg

Ebon Strandin as Anitra, 1927

Ebon Strandin som Anitra i Peer Gynt; Jaeger, hovfoto. Scenen, 15 Februari 1927. | src Scenen. Tidskrift för teater, musik och film at Projekt Runeberg
Ebon Strandin som Anitra i Peer Gynt; Jaeger, hovfoto. Scenen, 15 Februari 1927. | src Scenen. Tidskrift för teater, musik och film at Projekt Runeberg
Ebon Strandin som Anitra i Peer Gynt; Jaeger, hovfoto. Scenen, 15 Februari 1927. Full page scan. | src Scenen. Tidskrift för teater, musik och film at Projekt Runeberg

The Holy Mountain, 1926

Leni Riefenstahl in Der Heilige Berg (Germany, Arnold Fanck, 1926). From the Taussig film stills collection
SKÖN FILMANDE DANSÖS
Den vackra bilden härinvid föreställer den tyska dansösen Leni Riefensthal såsom hon framträder i den stora Vfa-filmen Bergens hemlighet. Dansösen har här den icke så lätta uppgiften att framhäva sin egen skönhet bredvid den naturprakt, som scenerierna frän Alperna erbjuda i den märkliga filmen.
BEAUTIFUL DANCE FILM
The beautiful picture next depicts the German dancer Leni Riefensthal as she appears in the great VfA film Bergen’s Secret. The dancer has the not so easy task of emphasizing her own beauty next to the natural splendor that the scenery from the Alps offer in the strange film. | src Scenen (1927) at Projekt Runeberg
7000-0053
Leni Riefenstahl in Der Heilige Berg (The Holy Mountain / Germany, Arnold Fanck, 1926). UfA card. | src Flickr
Der Heilige Berg – Leni Riefenstahl – UfA, # 15. | src Wiener Werkstaette Postkarten
Der Heilige Berg – Leni Riefenstahl – MGMP 3809. | src Wiener Werkstaette Postkarten
Der Heilige Berg – Leni Riefenstahl – MGMP 3812. | src Wiener Werkstaette Postkarten

Leni Riefenstahl by Hoppé

Emil Otto Hoppé :: Leni Riefenstahl, dancer, director and actress, 1928. | src Hoppé Estate Collection
Der Heilige Berg – Leni Riefenstahl – UfA – nº 15 | src Wiener Werkstaette Postkarten
SKÖN FILMANDE DANSÖS
Den vackra bilden härinvid föreställer den tyska dansösen Leni Riefensthal såsom hon framträder i den stora Vfa-filmen Bergens hemlighet. Dansösen har här den icke så lätta uppgiften att framhäva sin egen skönhet bredvid den naturprakt, som scenerierna frän Alperna erbjuda i den märkliga filmen.
BEAUTIFUL DANCE FILM
The beautiful picture next depicts the German dancer Leni Riefensthal as she appears in the great VfA film Der Heilige Berg (The Holy Mountain). The dancer has the not so easy task of emphasizing her own beauty next to the natural splendor that the scenery from the Alps offer in the strange film. | src Scenen (1927) at Projekt Runeberg