Nöd + Tre dansöser , 1917

Uno Falkengren (1889 – 1965) :: Nöd | Famine, 1917. Sepiaplatinotyp monterat på kartong. | src Moderna Museet
Uno Falkengren (1889 – 1965) :: Tre dansöser, 1917 | Three dancers, 1917. Gelatin silver print. | src Moderna Museet