Afternoon Sun, 1943

Joaquim Pla Janini :: Sol de tarde, Febrer de 1943. Bromoli sobre paper.| src and hi-res MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya

The Golden Lake, 1954

Joaquim Pla Janini :: El lago dorado, Gener de 1954. Bromoli sobre paper.| src and hi-res MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya

Mercy, Lord (undated)

Joaquim Pla Janini :: Misericordia, Señor, no datat. Bromoli sobre paper. | src and hi-res MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya

Mussels fisherman, undated

Joaquim Pla Janini :: Pescador de mejillones, no datat. Bromoli sobre paper. | src and hi-res MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya

Parallel shadows, n.d.

Joaquim Pla Janini :: Sombras paralelas, no datat. Bromoli transportat sobre paper.| src MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya

Butterflies of Charity, n.d.

Joaquim Pla Janini :: Mariposas de la caridad, no datat. Bromoli transportat sobre paper amb retocs d’aquarel·la i llapis de color (Bromoil on paper with retouches of watercolor and colored pencil). |src and hi-res MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya

Ghost Hour, from «Les parques»

Joaquim Pla Janini :: La hora del fantasma, no datat. Bromoli sobre paper. Aquesta obra forma part de la sèrie «Les parques». | src MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya
Pla Janini era un virtuós de les tècniques pigmentàries. Pràcticament la totalitat de la seva obra són bromolis transportats. Constitueix un dels màxims exponents del pictorialisme català, el qual preconitza la culminació de l’art fotogràfic a partir de visions bucòliques o espiritualitzades de la naturalesa, i d’unes escenes poètiques d’inspiració classicista. (quoted from source)