Portraits of Alma Sjöman

Rosalie Sjöman (Sverige, 1833 – 1919) :: Alma Sjöman, ca. 1870. Albumen print. | src Moderna Museet
Rosalie Sjöman (Sverige, 1833 - 1919) :: Untitled, undated. Albumen print. | src Moderna Museet
Rosalie Sjöman (Sverige, 1833 – 1919) :: Untitled, undated (Alma Sjöman?). Albumen print. | src Moderna Museet

Fröken Alma Sjöman, ca. 1870

Rosalie Sjöman (Sverige, 1833 - 1919) :: Miss Alma Sjöman, ca. 1870. Albumen print. | src Moderna Museet
Rosalie Sjöman (Sverige, 1833 - 1919) Fröken Alma Sjöman, ca. 1870 Moderna Museet
Rosalie Sjöman (Sverige, 1833 – 1919) :: Fröken Alma Sjöman, ca. 1870. Albumen print. | src Moderna Museet
Rosalie Sjöman (Sverige, 1833 - 1919) :: Fröken Alma Sjöman, ca. 1870. Albumen print. | src Moderna Museet
Rosalie Sjöman (Sverige, 1833 – 1919) :: Miss Alma Sjöman, ca. 1870. Albumen print. | src Moderna Museet
Rosalie Sjöman (Sverige, 1833 - 1919) :: Fröken Alma Sjöman, ca. 1870. Albumen print. | src Moderna Museet
Rosalie Sjöman (Sverige, 1833 – 1919) :: Fröken Alma Sjöman, ca. 1870. Albumen print. | src Moderna Museet

Alma Sjöman, ca. 1870

Portrait of Alma Sjöman, ca. 1870
Rosalie Sjöman (Sverige, 1833 - 1919) :: Alma Sjöman, ca. 1870. Albumen print. | src Moderna Museet
Rosalie Sjöman (Sverige, 1833 – 1919) :: Alma Sjöman, ca. 1870. Albumen print. | src Moderna Museet
Rosalie Sjöman (Sverige, 1833 - 1919) :: Alma Sjöman, ca. 1870. Albumen print. | src Moderna Museet
Rosalie Sjöman (Sverige, 1833 – 1919) :: Alma Sjöman, ca. 1870. Albumen print. | src Moderna Museet