Toni Catany’s Tulips

Toni Catany :: Tulipes ~ Tulips, 1980. MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya via Flickr
Toni Catany :: Tulipa ~ Tulip, 1980 (tiratge 2000). Gelatinobromur de plata sobre paper baritat. | src MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya

Toni Catany’s still-lifes

Toni Catany :: El tassó ~ The Bowl, 1979. Calotip (collotype). | src MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya
Toni Catany :: Natura morta ~ Still life, 1981. Gelatinobromur de plata sobre paper baritat. | src MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya
Toni Catany (1942 – 2013) :: Homenatge a Sudek, 1986. | src MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya
Toni Catany :: El mantó ~ The shawl, 1979 (tiratge 1995) Calotip (Collotype). | src MNAC ~ Museu Nacional d’Art de Catalunya