Pierrot och Pierrette, 1918

Jean Börlin and Ebon Strandin in Pierrot and Pierrette, photo: Atelier Moderne, Copenhagen, 1918. [original: Jean Börlin och Ebon Strandin i Pierrot och Pierrette, foto: Atelier Moderne, Köpenhamn, 1918.] | src Dansmuseet on IG